KHUYẾN MÃI

120% THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI THỂ THAO LÊN ĐẾN 6,888 VND

Điều kiện và Điều khoản:
 • 1. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 vào lúc 00:00:00 (GMT +8) đến ngày 30 tháng 04 năm 2019 vào lúc 23:59:59 (GMT +8).
 • 2. Chương trình dành cho các thành viên MỚI của Việt Nam đăng ký tiền tệ VND và có lần đầu gửi tiền thành công tại Letou trong thời gian diễn ra Khuyến mãi.
 • 3. Người chơi cần nạp tiền tối thiểu 1,000VND để có thể tham gia Khuyến mãi.
 • 4. Để hợp lệ nhận thưởng thì tiền thưởng cộng tiền gửi cần trải qua 28 vòng cược tại o-Thể Thao.
Sản phẩm Thưởng Thưởng Tối Đa Vòng Cược yêu cầu
o-Thể thao 120% 6,888 VND 28
 •    Ví dụ: Chuyển quỹ vào tài khoản o-Thể Thao: 1,000 VND
 •              Nhận thưởng 120%: 120% x 1,000 = 1,200 VND
 •              Số tiền cược yêu cầu: (1,000 + 1,200) x 28 = 61,600 VND
 • 5. Khuyến mãi chỉ áp dụng tại o-Thể thao.
 • 6. Trong quá trình tham gia khuyến mãi, thành viên có thể rút tiền sau khi hoàn thành 1 vòng cược của tổng số tiền nạp.
 • 7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm thành viên đăng ký thành công với Letou và đạt đủ doanh thu vòng cược theo yêu cầu.
 • 8. Doanh thu cược tại o-Thể thao bắt đầu được tính cộng dồn từ thời điểm thành viên đăng ký Khuyến mãi thành công với LETOU, trước đó sẽ coi là không hợp lệ.
 • 9. Thời gian tính cộng dồn cho doanh thu cược là 30 ngày (kể từ thời điểm đăng ký thành công). Quá thời hạn trên, Khuyến mãi coi như bị hủy và không hợp lệ.
 • 10. Để tham gia Khuyến mãi thành viên cần liên hệ với bộ phận HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để kiểm tra và kích hoạt Khuyến mãi trước khi có lệnh đặt cược của giao dịch gửi tiền thành công.
 • 11. Tất cả các cược hòa, cược hủy, cược 2 bên, Number Game, Thể thao Ảo, cược vào Europe Handicap dưới 1.75, Asian Handicap dưới 0.75, không phải là o-Thể thao sẽ không được tính trong chương trình này.
 • 12. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước.
 • 13. Khuyến mãi không được kết hợp với những Khuyến mãi thành viên nạp tiền lần đầu khác.
 • 14. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

NHẬN 200% THƯỞNG NẠP THẺ CÀO

Điều kiện và Điều khoản:
 • 1. Chương trình Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/04/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/04/2019, áp dụng cho 1,000 thành viên nạp tiền lần đầu trên Letou.
 • 2. Thành viên sau khi đăng ký tài khoản tại Letou và thực hiện xác nhận thông tin sẽ nhận ngay 200% tiền thưởng miễn phí khi nạp tiền lần đầu bằng thẻ cào điện thoại:
  – Họ tên thật.
  – Số di động.
  – Địa chỉ email.
 • 3. Tiền thưởng tối thiểu 50VND, tối đa 200VND.
 • 4. Chương trình chỉ áp dụng 1 lần duy nhất. Thẻ cộng dồn sẽ được tính hợp lệ nếu là 1 lần nạp liên hoàn (liên tiếp), ngoài ra sẽ chỉ tính cho lần đầu tiên duy nhất.
 • 5. Để tham gia Khuyến mãi thành viên cần liên hệ với bộ phận HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để được kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi có lệnh đặt cược của giao dịch gửi tiền thành công.
 • 6. Tiền gửi cộng tiền thưởng cần trải qua 15 vòng cược trước khi tiến hành rút tiền.
 • 7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Thành viên đăng ký thành công với Letou.
 • 8. Yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản chính phải lớn hơn hoặc bằng 100VND (duy trì trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận Khuyến mãi). Trường hợp số dư bằng 0VND, yêu cầu tự động được hủy bỏ.
 • 9. Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN, cược vào Europe Handicap dưới 1.75, Asian Handicap dưới 0.75, Lũy tiến Jackpots, Lũy tiến Slots, Game bàn chơi, Number Game, Thể thao Ảo, sẽ không được tính trong chương trình này.
 • 10. Cược tất tay (cược toàn bộ số tiền gửi và Khuyến mãi) trong 2 vé cược đầu tiên khi tham gia Khuyến mãi này và đặt 2 vé cược trên cùng 1 loại cược trong cùng trận đấu sẽ không được coi là hợp lệ tại Letou. Tiền cược tối đa cho 2 lần cược đầu tiên sau khi nhận Khuyến mãi phải thấp hơn hoặc bằng với số tiền gốc gửi vào. Các tài khoản vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền Khuyến mãi cũng như các khoản tiền thắng khác.
 • 11. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước.
 • 12. Khuyến mãi không được kết hợp với những Khuyến mãi thành viên nạp tiền lần đầu khác.
 • 13. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

120% TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

Điều kiện và Điều khoản:
 • 1. Chương trình Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/04/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/04/2019.
 • 2. Chương trình dành cho các thành viên MỚI của Việt Nam đăng ký tiền tệ VND và có lần đầu gửi tiền thành công tại Letou trong thời gian diễn ra Khuyến mãi.
 • 3. Người chơi cần nạp tiền tối thiểu 800VND khi tham gia Khuyến mãi.
 • 4. Để hợp lệ nhận thưởng thì tiền gửi cộng tiền thưởng cần trải qua 32 vòng cược tại Casino trực tuyến.
Sản phẩm Thưởng Thưởng Tối Đa Vòng Cược yêu cầu
Casino trực tuyến 120% 1,888 VND 32
 •    Ví dụ: Chuyển quỹ vào tài khoản Casino trực tuyến: 800 VND
 •              Nhận thưởng 120%: 120% x 800 = 960 VND
 •              Số tiền cược yêu cầu: (800 + 960) x 32 = 56,320 VND
 • 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm thành viên đăng ký thành công với Letou và đạt đủ doanh thu vòng cược theo yêu cầu.
 • 6. Trong quá trình tham gia khuyến mãi, thành viên có thể rút tiền sau khi hoàn thành 1 vòng cược của tổng số tiền nạp.
 • 7. Doanh thu cược tại Casino trực tuyến bắt đầu được tính cộng dồn từ thời điểm thành viên đăng ký Khuyến mãi thành công với LETOU, trước đó sẽ coi là không hợp lệ.
 • 8. Thời gian tính cộng dồn cho doanh thu cược là 30 ngày (kể từ thời điểm đăng ký thành công). Quá thời hạn trên, Khuyến mãi coi như bị hủy và không hợp lệ.
 • 10. Để tham gia Khuyến mãi thành viên cần liên hệ với bộ phận HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để kiểm tra và kích hoạt Khuyến mãi trước khi có lệnh đặt cược của giao dịch gửi tiền thành công.
 • 11. Tất cả các cược hòa, cược hủy, cược 2 bên, Slots Game (trò chơi), các trò lũy tiến RNG Jackpots, Game bàn chơi, Nunber Game, Thể thao Ảo sẽ không được tính trong chương trình này sẽ không được tính trong chương trình này.
 • 12. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước.
 • 13. Khuyến mãi không được kết hợp với những Khuyến mãi thành viên nạp tiền lần đầu khác.
 • 14. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.